Monitoring

Szakterületi koordinátor: Bertalan Tamás

A projektben zajló szakmai fejlesztésekhez kapcsolódóan elsősorban a szakmai tartalmak megvalósításának minőségére, szakmai, pedagógiai tartalmára fókuszáló monitoring jelentések összegzett tapasztalatai, és az elégedettségmérések eredményei szolgáltatnak kellő alapot ahhoz, hogy a projekt kezdeti szakaszában kidolgozott módszertanok, koncepciók, amennyiben indokolt, módosításon essenek át. Ahol a tevékenység jellege, tartalma, és funkciója indokolja, ott helyszíni monitoring vizsgálatra is sor kerül. A projekt fenntarthatóságával és jövőképével kapcsolatos előrejelzések megfogalmazására utánkövetési módszertan kidolgozása történt, mely hatékonyan támogathatja a fenntartási időszakban a Belügyminisztérium által végzett utánkövetési vizsgálatok eredményességét.

A projektben működő szakterületek közül egyelőre rendészeti mentori pilot programhoz illeszkedően történt monitoring-, valamint elégedettségi vizsgálat, melynek eredményeinek feldolgozása folyamatban van. 

 

Elkészült eredménytermékek:

Koncepció és módszertan kidolgozása a közszolgálati pályaorientációs képzések, a szakképzések, a tehetségmenedzsment programok és a mentori programok monitoring feladatainak ellátására

A közigazgatás vezetői utánpótlásának biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program helyszíni monitoring vizsgálata tárgyában készült jelentések összegző elemzése

A mentori pilot program helyszíni monitoring vizsgálata tárgyában készült jelentések összegző elemzése