Tehetséggondozás szakterület

Szakterületi koordinátor: Krepelka Ágnes

A projekt céljai között szerepel a személyi állomány tudás- és képességfejlesztése mellett az utánpótlás tervszerű biztosítása és az állomány megtartása érdekében a közszolgálati karriert stratégiai szempontból támogató korszerű HR-funkciók, tevékenységek kidolgozása és bevezetése. Ehhez illeszkedően operatív célkitűzés a kompetencia alapú kiválasztás és karriertámogatás, melyhez a tehetséggondozási szakterületen zajló szakértői-fejlesztői munka szorosan kapcsolódik.

A projekt keretében megvalósult a közigazgatási vezetői tehetségmenedzsment programmal kapcsolatos igényfelmérő kutatás, amelynek eredményeképpen elkészült a kutatás eredményeit összegző jelentés „A közigazgatási tehetséggondozási rendszer kiépítését megalapozó kutatási jelentés”, amelyet a „A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései II.” című kiadvány tartalmaz.

A közigazgatás tehetséggondozási rendszerének kialakítását megalapozó koncepció 2018-ban elkészült „Koncepció a közigazgatás vezető utánpótlását biztosító tehetséggondozási program bevezetéséhez” címmel.

A szakterülethez kapcsolódó jelentős projektfeladat a közigazgatás vezetői utánpótlásának biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program megvalósítása. A BM egyetértésével elkészült a pilot programhoz kapcsolódó „Módszertani útmutató a közigazgatás vezető utánpótlási program résztvevőinek” c. anyag, a tehetségmentorok felkészítéséhez kapcsolódó képzési program és tananyag, melyek alapján megvalósult a közigazgatási tehetséggondozási programban mentori feladatokat ellátók, összesen 62 fő felkészítése közszolgálati továbbképzés keretében. 

 

Elkészült eredménytermékek:

Koncepció a közigazgatás vezető utánpótlását biztosító tehetséggondozási program bevezetéséhez 

Módszertani anyag a közigazgatási tehetséggondozási program mentorai számára

Módszertani útmutató a közigazgatás vezető utánpótlási program résztvevőinek

A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései II.

A közigazgatás vezetői utánpótlásának biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot programban résztvevők (kiválasztott tehetségek, mentorok, érintett vezetők és munkatársak) elégedettségét összegző jelentés