Nemzetközi konferencia a kriminalisztika fejlesztési irányairól

Az egyetem egyik fő erősségének a kriminalisztika tárgynak kell lennie - hangsúlyozta Ruzsonyi Péter dékán A Kriminalisztika fejlesztési irányai című konferencián elmondott nyitóbeszédében. Az eseményen a kriminalisztika legújabb eredményeit, nemzetközi és hazai tapasztalatait mutatták be a részvevők.

Janza Frigyes ny. vezérőrnagy köszöntőjében kiemelte, hogy még komoly fejlesztések előtt áll a Kriminalisztikai Intézet, amely az elmúlt hat évben már nagy utat tett meg. A Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára szerint  a mesterséges intelligencia, a biotechnológia, vagy az ivóvíz mint nemzetbiztonsági stratégiai kérdés, továbbá új területek megjelenése újabb kihívásokat, egyben feladatokat is jelent az intézetnek, amelynek egyik szerepe hasonlít az orvostudomány diagnosztikájához; feltárni a kórelőzményt, jelenteni az állapotot. Janza Frigyes megjegyezte, hogy a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnek, leterheltsége okán, saját kutatásokra alig marad energiája, ebben lehet komoly szerepe az útjának kezdetén járó, most kibontakozó Kriminalisztikai Intézetnek.

A tanácskozás nyitóelőadásában a nagyváradi egyetem oktatója, Constantin Vasile Țoca, Magyarország és Románia határon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben folytatott eredményes együttműködéséről szólt, külön kitérve Arad megye és Hajdú-Bihar közös sikereire. A felderített bűncselekmények között legjellemzőbb a pénzmosás, az ember- és kábítószercsempészet, valamint az erőszakos és fegyveres bűncselekmények. Ezek adták a 2013–2017 közti időszak több mint kétezer szervezett bűnözés kategóriájába tartozó Romániában regisztrált  bűncselekménynek a zömét.

Mészáros Edina Lilla adjunktus elmondta, hogy a két szomszédos, határ menti megye között 2008-ban írták alá az együttműködési megállapodást. A közös járőrözéseket, kapcsolattartási szolgálati helyet (Ártándon) is jelentő határmenti együttműködés az EUROPOL és a FRONTEX keretében is példaértékűnek számít. A közös fellépés eredményeként sikerült felderíteni és felszámolni egy-egy Magyarországon, illetve az EU-ban működő adóelkerülésre, adócsalásra, fiktív számlák gyártására szakosodott szervezett bűnözői csoportot. Az eddigi együttműködés eredményeként felgöngyölített 28 határon átnyúló bűncselekmény által okozott károk mintegy 1 millió eurót tesznek ki.

Detlef Nogala, az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) tudományos kutatója az akadémia éves képzési programjának kriminalisztikai irányvonalait vázolta fel. Mint mondta, foglalkoznak a digitális kriminalisztikával, azaz az IT készülékek kriminalisztikai vizsgálatával, bizonyítékok előállításával; a hamisításokkal, benne a dokumentumok, digitális nyomtatványok, kártyák utánzásával. Az illegális kábítószer kereskedelem hagyományos alkotóelemei közül a kokain-és  heroincsempészetet és az egyre nagyobb kihívást jelentő szintetikus drogokokat emelte ki. Fontos terület a helyszínelés eszközeinek, metodikájának tökéletesítése. A CEPOL képzési programjának része a kriminalisztikai adatok értelmezése is. Detlef Nogala kiemelte, hogy az elmúlt években 37 kriminalisztikai oktatás zajlott, de emellett folyamatosan kerülnek fel online tananyagai közé a kriminalisztika legfrissebb eredményeit bemutató jegyzetek. Ami a jövőt illeti, tavaly az akadémia egy szakértője felmérte az uniós országok e szakterületre vonatkozó igényeit, amely alapján tovább korszerűsítik az oktatásuk kriminalisztikai irányait.

Gárdonyi Gergely r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főosztályvezetője az álló arcképelemzés új lehetőségeit mutatta be. A képelemző megkeresések száma dinamikusan növekszik. Míg tavaly egész évben 4747 megkeresés érkezett, az idén már szeptember végére meghaladják ezt a számot.

Mészáros Bence r. ezredes a Kriminalisztikai Intézet bűnügyi stratégiai tanszékének tanszékvezetője a kábítószer-bűnözéssel szembeni küzdelem stratégiai szempontjait vázolta fel, kriminálstratégia alapján született rész-stratégiák fogalmának, jelentőségének bemutatásával.

Szendrei Ferenc r. ezredes, az intézet bűnüldözési és gazdáságvédelmi tanszékének vezetője bűnügyi hírszerzés témájában adott elő, majd Angyal Miklós r. ezredes, egyetemi docens szólt a digitális képtovábbítás felhasználásával történő áldozatazonosításról, kiküszöbölve a helyszínre utazást.

 

Szöveg: Deák József

Fotó: Bodó Pál