Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. július 5. napjával Egyetemünk megkapta két KÖFOP projekt támogatási szerződésének megkötésére irányuló támogató határozatot a Miniszterelnökségtől. A KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15 kódszámú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése”projekt 17 500 000 000 Ft, a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 kódszámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt 11 500 00 000 Ft keretösszegben támogatja a NKE által tervezett fejlesztéseket. A Szenátus és a Fenntartói Testület is támogatta az Irányító Hatóság és az NKE közötti támogatási szerződés megkötését. A két projekt összköltségvetése tehát 29 Milliárd Ft, amelynek felhasználása és a projektek szakmai megvalósítása 2018. december 31-ig befejeződik.

A projektek tervezése és előkészítése több mint egy éven át tartott, melynek során az Egyetem minden dolgozója, oktató – és kutatóműhelye rendkívül komoly munkát végzett.

Most érkezett el az idő, hogy a projektek szakmai terveinek megvalósítását, ezek között az NKE középtávú stratégiai céljainak teljesítését (IFT 2020) a KÖFOP pénzügyi forrásainak felhasználásával megkezdjük. Egyetemünk történetének legjelentősebb és legintenzívebb fejlesztési szakasza előtt állunk, amelyben minden egyetemi vezetőnek, oktatónak, kutatónak, dolgozónak és hallgatónak szerepe, lehetősége és felelőssége van!

A projekteknek kiemelt célja az államtudományi képzések elindítása és az államtudományi kutatások terén hazai és nemzetközi kutatóhálózatok működtetése. Célunk egy közszolgálati és kormányzati digitális tudásbázis elindítása és az Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése. Feladatunk egy kormányzati és közszolgálati hatásvizsgálati központ működtetése, amely az államreform és a KÖFOP projektek mérési központja is egyben. Felelősségünk a projektek keretében a teljes közigazgatási állomány, kiemelten az új állami tisztviselői kar előmeneteli és továbbképzési rendszerének tartalmi és módszertani megújítása, a tisztviselők új kompetenciamérésének bevezetése. Nem utolsó sorban az IFT-ben megfogalmazott egyetemfejlesztési terveknek is keretet adnak a projektek, a közszolgálati tehetséggondozás, a szakkollégiumok, a tudományos fokozatok megszerzésének támogatása, továbbá külön Kiválósági Központ létesül az egyetemi személyzeti és minőségügyi fejlesztések támogatására. 

Stratégiai megállapodás kerül aláírásra a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal és számos társegyetemmel közös területi tudásközpontok létrehozására és a projektek megvalósításában történő közreműködésre.

A projektek elsősorban felelősséget jelentenek mindannyiunk számára abban, hogy munkakörünk részeként fejlesztési feladatot vagy többletfeladatot vállaljunk. A kutatási és oktatói többletfeladatok további lehetőséget jelentenek arra, hogy egyszerre váljon intenzívebbé az egyetemfejlesztés, ugyanakkor mindannyiunk anyagi megbecsülése is magasabb szintre lépjen. 

A projektek szakmai vezetői, a projektmenedzserek és a munkáltató jogokat gyakorló kari, intézeti és hivatali vezetők összehangolt munkájára lesz szükség, hogy már a 2016. évben Egyetemünk teljes állománya aktív részese legyen a fejlesztéseknek.

Közös munkára és közös felelősségvállalásra hívjuk Önöket! 2016 júliusától 2018 végéig soha nem látott pénzügyi volumenű (29 Milliárd Ft), országos és nemzetközi kihatású, rendkívül gyors és intenzív fejlesztést kell megvalósítanunk Egyetemünkön, azon keresztül pedig a teljes magyar közszolgálatban. Egyetemünk hatalmas feladat és kivételes lehetőség előtt áll, amely hosszú távra meg fogja határozni intézményünk fejlődési pályáját.

Biztosak vagyunk abban, hogy egyéni terveink és ambícióink találkoznak a közös célokban, amelyhez jó munkát és sikereket kívánunk Egyetemünk minden polgárának!

2016. július 18.

Prof. Dr. Kis Norbert,
projekt szakmai vezető,
rektorhelyettes

Prof. Dr. Patyi András
projektszponzor, rektor

Prof. Dr. Padányi József,
projekt szakmai vezető,
rektorhelyettes