Pályázati felhívás "Álláshelyek és munkakörök korrupciós kockázatainak felmérésében" való részvételre

A 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról a 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat intézkedési tervének 7. a) pontja előírja, hogy a belügyminiszter - a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével a korrupciós és integritási kockázatokkal fokozottan érintett álláshelyek és munkakörök feltérképezése érdekében hozzon létre online adatgyűjtési felületet, és végezzen adatfelmérést az államigazgatási szervek körében.

E feladat végrehajtása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül „Álláshelyek és munkakörök korrupciós kockázatainak felmérése” címmel pályázatot hirdet integritás tanácsadók, valamint kormánytisztviselők és hivatásos szolgálati jogviszonyban állók részére.

A pályázat célja a munkakörök és álláshelyek korrupciós kockázatait felmérő, az érintett szervezetek állományába tartozó szakemberek kiválasztása és felkészítése.

Pályázati feltételek:

  • Jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében szereplő védett szervvel fennálló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói, rendvédelmi, rendvédelmi igazságügyi alkalmazotti, katonai hivatásos szolgálati jogviszony, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony;
  • felsőfokú végzettség.

Pályázni a 2. számú mellékletben található pályázati adatlap kitöltésével és szakmai önéletrajz megküldésével lehet. A pályázatot elektronikusan, teljes körűen kitöltve szükséges visszaküldeni a balogh.eliza@uni-nke.hu e-mail címre 2021. április 19. (hétfő) 14.00 óráig. A pályázati adatlapot kérjük excel táblázatként, valamint aláírva, beszkennelve pdf. dokumentumként is megküldeni. Kérjük a fájlok nevében a pályázó neve szerepeljen az alábbiak szerint: Vezeteknev_Keresztnev.xlsx; Vezeteknev_Keresztnev.pdf. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázók közül a feladat ellátásában közreműködők kiválasztása szakmai tapasztalatuk és motivációjuk alapján történik. A kiválasztás során az NKE integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzett, vagy jelenleg is tanulmányokat folytató pályázók, valamint HR/személyzeti feladatokat ellátó pályázók előnyben részesülnek. A feladat nagyságára tekintettel szervezetenként várhatóan az 1. számú mellékletben meghatározott számú közreműködő kiválasztására kerül sor.

A nyertes pályázókkal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a feladatok ellátására megbízási szerződést köt, amely bruttó 10 000 Ft/fő alapdíjból és bruttó 50 Ft/munkaköri kérdőív teljesítményarányos díjazásból áll.

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó esetleges kérdéseiket kérjük, hogy 06 30/483-8012-es telefonon tegyék fel, vagy a balogh.eliza@uni-nke.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

 

Tisztelettel:

dr. Klotz Péter

projekt szakmai vezető helyettes 

1. sz. Melléklet_Közreműködők száma.docx
Word letöltése
2. sz. Melléklet_Pályázati adatlap.xlsx
Excel letöltése
Kockázati kérdőív_minta.xlsx
Excel letöltése
Pályázati felhívás_KÖFOP-2.2.3.pdf
PDF letöltése