A projekt célja

A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt célja a korrupció komplex módon történő visszaszorítása a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) és a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani súlypontváltás) eszköztárának felhasználásával.

A korrupció megjelenési formái a gazdasági-társadalmi változásokkal együtt folyamatosan változnak, így a folyamatok pontos megismerése, értelmezése érdekében szükséges azon kompetenciák erősítése, melyek elősegítik ezeknek a folyamatoknak a pontos értelmezését, feltárását és kezelését. Emellett kiemelten fontos a felgyorsult technológiai fejlődéssel lépést tartva a felderítéshez és képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése is.

A projekt keretében tervezett fejlesztések négy projektelem részprojektjei és alprojektjei révén kívánnak hozzájárulni a korrupció megelőzéséhez szükséges szemléletformáláshoz, valamint humánkapacitásának és infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek – az integritásirányítási rendszer hatékonyabbá tételét lehetővé tevő szakmai háttér megerősítése, antikorrupciós képzések és továbbképzések, szemléletformáló és tájékoztató programok lefolytatása, a szervezet antikorrupciós beavatkozási képességének növelése elősegítik az integritás szemlélet megerősödését, valamint a korrupció megelőzését és a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítését.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője az Nemzeti Védelmi Szolgálat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a „Humánkapacitás fejlesztése az integritás szemlélet erősítésében” projektelem megvalósításában vesz részt, melynek keretében a humánkapacitás fejlesztésekhez elengedhetetlen kutatások, képzési anyagok összeállítása, antikorrupciós témájú továbbképzések fejlesztése valósul meg.