A projekt adatai

Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében”

Projektgazda: Nemzeti Védelmi Szolgálat

A projekt támogatási keretösszege: 5,966 milliárd forint, melyből a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre eső támogatási összeg 461 715 590 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2023. október 31.

A projekt megvalósítás módja: konzorciumi formában megvalósuló projekt, a megvalósításban az Egyetemen kívül konzorciumvezetőként a Nemzeti Védelmi Szolgálat, konzorciumi partnerként a Belügyminisztérium, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Nemzetközi Oktatási Központ vesz részt.

A projekt stratégiai céljaként a korrupció visszaszorítását komplex módon, a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) és a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani súlypontváltás) eszköztárát használva kívánja elérni.

Az NKE a mindenkori kormányzat számára, annak megrendelői igénye szerint biztosítja a szükséges közszolgálati szakemberállományt az alap, mester, PhD képzések, a szakirányú továbbképzések, valamint az országos közszolgálati továbbképzési rendszer keretében. Az intézmény kutatói munkája a modern állam és a hozzá kapcsolódó versenyképes tudást koncentrálja, elérését és fenntartását elősegíti, támogatja. A projekt megvalósítása során az NKE felel a Hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések keretében lebonyolítandó új és meglévő továbbképzési programok fejlesztéséért és lebonyolításáért, valamint számos kutatást végez az integritásszemlélet erősítése és antikorrupciós témában.

A projekt megvalósítása során az Egyetem vállalta:

 1.  6 db közszolgálati továbbképzési program fejlesztését,
 2.  3 db hivatásetika, integritás képzési módszertan kidolgozását
 3.  3300 fő közszolgálati tisztviselő bevonását a hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzésekbe,
 4.  200 fő bevonását közszolgálati tisztviselők integritás tanácsadók, szakirányú továbbképzésébe
 5.  150 fő bevonását szakirányú képesítéssel rendelkező integritás tanácsadók továbbképzésébe
 6.  7 db összefoglaló antikorrupciós tanulmány kidolgozását, melynek témakörei:
  • Az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, valamint a fegyelmi eljárás tapasztalatai.
  • Az etikai kódex(ek) érvényesülése a kormánytisztviselők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és a köztisztviselők körében.
  • Az államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos elemzése.
  • Az antikorrupciós továbbképzések felülvizsgálata.
  • Esettanulmányok, jogesetek és nemzetközi példák elemzése.
  • Integritás tanácsadói tevékenység vizsgálata.
  • Korrupciós kockázatok felmérése a rendvédelmi szervek körében.