Felhívás a közszolgálati mentorokat képző tréneri feladatok ellátására

FELHÍVÁS

A KÖZSZOLGÁLATI MENTOROKAT KÉPZŐ TRÉNERI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Belügyminisztériummal konzorciumi együttműködés keretében bonyolítja le a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „A versenyképes közszolgálat személyi utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projektet.

A projektben sor kerül a mentori feladatok ellátására kiválasztott személyek felkészítésére a felhívás alapján kiválasztott trénerek közreműködésével.

A trénerek feladata a közszolgálati mentorok gyakorlatorientált felkészítése, a tréningek vezetése az alábbi tartalmakkal:

 • a mentori szereppel kapcsolatos személyiség- és attitűdformálás;
 • a mentori feladatok, funkciók valamint a mentori program megismertetése a képzés résztvevőivel;
 • a mentori tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs helyzetek (pl.: visszajelzés, fejlesztő és értékelő beszélgetés) hatékony kezelésének bemutatása;
 • az asszertív kommunikáció és viselkedés alkalmazásának megismertetése a résztvevőkkel;
 • a mentori feladatok ellátáshoz szükséges kompetenciák (pl.: kommunikációs képesség, empátia, konfliktuskezelés, motiválás) gyakorlati fejlesztése.

 A trénerek által felkészítendő mentorok feladata:

 • a pályakezdők szervezeti beilleszkedésének segítése;
 • a szervezeti kultúra értékeinek és a szervezeti elvárásoknak a közvetítése a pályakezdők felé;
 • aktív személyes és online kapcsolattartás a mentorálttal;
 • a mentorált pályakezdő szakmai fejlődésének nyomon követése és támogatása, a szakmai tudásmegosztás segítése;
 • rendszeres visszajelző, értékelő és fejlesztő beszélgetések levezetése;
 • a mentorált pályakezdő tevékenységének félig strukturált értékelése;
 • a mentorálttól kapott visszajelzések fogadása és beépítése a mentori munkába;
 • részvétel a mentorok közötti tudás és tapasztalat megosztásban.

 A felhívásra jelentkezhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a „Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner” szakirányú továbbképzési szakon 2020. március hónapig oklevelet szerzett, a központi vagy területi közigazgatásban dolgozó, legalább 2 éves közigazgatási szakmai tapasztalattal rendelkező személy. A felhívásra jelentkezők vállalják a KÖFOP 2.1.5. projekt keretében az NKE által szervezett, módszertani felkészítőn való részvételt, valamint felkérés esetén a mentorok felkészítését.

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógiai, pszichológiai, HR, szociológiai, közigazgatási, jogi végzettség;
 • az NKE közszolgálati továbbképzésében vagy szakirányú továbbképzésében, továbbá a munkahelyi belső képzésben szerzett oktatói, tréneri tapasztalat;
 • tréneri gyakorlat;
 • coach gyakorlat;
 • mentorálással összefüggő tapasztalat.

A feladat elvégzéséhez az alábbi kompetencia-megfelelés elvárt:

 • magas fokú önismeret;
 • kommunikációs képesség;
 • együttműködési készség és csapatmunka;
 • rugalmasság;
 • problémamegoldó képesség;
 • kreativitás, innovatív gondolkodás;
 • nyitottság;
 • érzelmi intelligencia;
 • felelősségvállalás;
 • empátia;
 • asszertivitás;
 • mások motiválása.

A felhívás részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével);
 • a felhívás mellékletét képező kitöltött (word és aláírt, beszkennelt) jelentkezési lap.

 A jelentkezés határideje: 2021. március 25.

Az elbírálás határideje: 2021. március 30.

 Egyéb információk:

 A felhívás alapján 13 fő tréner kerül kiválasztásra. A trénerek ”A közszolgálati mentorok felkészítését végző trénerek képzése” c. továbbképzési program keretében 16 órás, a vírushelyzet függvényében személyes jelenléti vagy online felkészítésen vesznek részt. A trénerjelöltektől aktív részvételt várunk el a felkészítés teljes időtartama alatt. A felkészítésen résztvevők részére tanúsítványt állítunk ki. A kiválasztott trénerek felkészítését a kiválasztási folyamat lezárulását követően, 2021. április 23-24 napokon tervezzük megtartani. Az időpont a vírushelyzet függvényében módosulhat.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, és a jelzett feltételeknek megfelel, jelentkezését a csatolandó mellékletekkel a koordinaciokofop215@ uni-nke.hu e-mail címre a jelentkezési határidőig küldje meg. A felhívással kapcsolatos kérdés esetén Pethe Adrienn ad tájékoztatást: e-mail: Pethe.Adrienn@ uni-nke.hu, tel: +36 30/176-6697.

 

Tréneri_felhívás_KÖFOP215.pdf
PDF letöltése
Jelentkezési_lap_tréneri felhívás_2021.docx
Word letöltése