Vezető kiválasztás szakterület

Szakterületi koordinátor: Dr. Bokodi Márta

A projekt keretében az NKE a Belügyminisztériummal közösen a vezetői munkakörbe történő kiválasztás folyamatának és módszertani alapjainak megteremtését tűzte ki célul. Ehhez illeszkedően a szakterület széleskörű igényfelmérő kutatást végzett a közszolgálatban, melynek eredményeit „A közigazgatási vezető-kiválasztási rendszer bevezetését megalapozó kutatási jelentés” mutatja be. Az új közigazgatási vezető-kiválasztási rendszer kialakításánál a kutatási eredmények figyelembevételével „A közigazgatási vezető-kiválasztás új koncepciója” c. anyag elkészült.

Mindezek mellett Kompetencia térkép összeállítására és felhasználására-, valamint a pályakezdők és új felvételre kerülők kompetencia alapú alkalmassági vizsgálatára vonatkozó szakmai javaslatok kerültek kidolgozásra, 11 ország vezető-kiválasztási gyakorlatát bemutató összefoglaló nemzetközi tanulmány készült „A vezető-kiválasztás nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban” címmel. A kompetencia fogalmak és alkalmazásuk vonatkozásában megvalósuló, KÖFOP-2.1.1 és KÖFOP-2.1.5 projektek keretében történő fejlesztések lehatárolásaként elsődleges szakmai állásfoglalás készült arra való tekintettel, hogy az Irányító Hatóság által jóváhagyott két Megvalósíthatósági Tanulmányban – a projektek révén teljesítendő feladatok jellege miatt – bár különböző formában, tartalommal és megvalósítási céllal, mindkét projektben megjelennek a kompetencia, a kompetencia szótár, a kompetenciakataszter és az alkalmazásukkal szorosan összefüggő egyéb fogalmak, illetve feladatok. A teljes körű lehatárolás elkészítéséhez 2019-ben további egyeztetések szükségesek.

 

Elkészült eredménytermékek:

A közigazgatási vezető-kiválasztás új koncepciója 

Szakmai javaslat kompetenciák használatára a stratégiai alapú integrált emberi erőforrás-gazdálkodás humán folyamatainak működtetéséhez

Szakmai javaslat a közigazgatási pályakezdők kompetencia alapú felvételi vizsgálatára című mű elkészítése 

A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései III.