HR szakmai fórum szakterület

A projekt egyik kiemelt célja a közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének, HR tudásbázisának fejlesztése, HR szakértői hálózatának kialakítása az érintett funkcionális szakterületen tevékenykedő munkatársak és szakmai vezetők módszertani támogatásának biztosítása érdekében. A HR stratégiai cselekvési képesség megteremtése célterülethez tartozik a Közszolgálati HR rendszerek és tudásbázis fejlesztése.

A közszolgálati HR szakmai fórum kialakításával kapcsolatos igényfelmérés, összegző jelentés 2018-ban elkészült „A közszolgálati HR szakmai fórum bevezetését megalapozó kutatási jelentés” címmel, amelyet  „A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései III.” című kiadvány tartalmaz. Emellett a szakterületez kapcsolódóan „A közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztása és a HR szakemberek fejlesztése nemzetközi gyakorlatának vizsgálata” című mű került kiadásra.

A Közszolgálati HR szakmai fórum közös platformot teremt a közszolgálati emberierőforrás-gazdálkodással foglalkozók és a HR szakmára nyitott szakemberek között.

 

A közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztása és a HR szakemberek fejlesztése nemzetközi gyakorlatának vizsgálata

A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései III.