A projekt célja

A projekt két fő cél megvalósulásához járul hozzá.

Az első a közszolgálat tervszerű személyi utánpótlásának biztosítása, kiemelt figyelemmel az állomány megtartására és a beilleszkedést segítő intézmények bevezetésére, működtetésére és fejlesztésére. Ezek az intézmények hozzájárulnak egy korszerűbb emberierőforrás-gazdálkodás kialakításához, az utánpótlás új szemléletű biztosítási, mentori és karriert támogató rendszerén (pl. tehetségkiválasztás és -gondozás, vezetőkiválasztás és -utánpótlás), valamint a közszolgálati életpályák közötti átjárhatóságot elősegítő HR-szervezeten keresztül.

A projekt másik meghatározó célját a teljes közigazgatási rendszert érintő információs rendszer kidolgozása és bevezetése képezi, amely támogatja a közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodásának szakszerűségét és hatékonyságának javulását.

A két alprojekt szorosan kapcsolódik egymáshoz, az egyes célterületek és az ezekhez rendelt szakmai tevékenységek pedig egymást kiegészítve járulnak hozzá a projektcél megvalósításához.