Jó Állam Mutatók mérése

Fejlesztési cél

A Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló projektek, Jó Állam Mutatók szerinti mérhetőségének biztosítása módszertani és koncepcionális támogatással, valamint a mérések megvalósításával a Kedvezményezettek által vállalt Jó Állam Mutatók alkalmazásán keresztül.

Másrészről cél a „Jó Állam Mutatók” jelenlegi a mérési rendszerének fejlesztése, a fejleszthetőség irányainak és szükséges területeinek feltárása is.

Ennek érdekében szükséges a mutatók rendszerének működését is vizsgálni, valamint az államreform folyamat előrehaladása szerint megváltozó új igények, a társadalmi, közigazgatási környezetre reagáló új mérési területekre is javaslatokat előkészíteni. E célok mentén létre kell hozni a Jó Állam mérési rendszer értékelését végző, a mutatók működését vizsgáló és továbbfejlesztési területeket feltáró szakmai hátteret.

A négy fő szakmai feladatcsoport:

 1. Illeszkedés vizsgálatok és a mutatókhoz módszertan kidolgozása projektenként.
 2. Jó Állam Mutatók projekt monitoringja. A KÖFOP projektek Jó Állam Mutatók terén értékelhető előrehaladásának, teljesítésének nyomon követése (beleértve  periódusonként elemzés készítését a Miniszterelnökség számára: évi és záró elemzés). A monitoring időszakban a projektekben bekövetkező változások kezelése is állandó feladat.
 3. A kiemelt projektekhez kapcsolódó „Jó Állam” mutatórendszer működésének vizsgálata szakértői műhelyek keretében. Az alprojekt a Jó Állam Jelentés (JÁJ) mutatóinak működését biztosítja és a mutatórendszer gyakorlati használhatóságát is vizsgálja.
 4. Felmérések és elemzések készítése
  1. A választott mutatók és a JÁJ szerint szükséges, projektek szintje feletti (országos) adatsorok beszerzése és mérések megszervezése. (A projektek által közvetlenül elért, projektszintű eredményeket a projektek mérik és riportolnak az NKE felé az elért eredményekről.)
  2. A kiemelt projektekhez kapcsolódó „Jó Állam” mutatórendszer szükségessé váló fejlesztési irányainak, területeinek feltárása. A JÁJ mutató rendszer elavulása 3-5 év alatt jelentős is lehet, különösen, ha nagyobb társadalmi, vagy közigazgatási hatások jelentkeznek (pl.: migráció méretű új hatás, vagy jelenség). Ezért felméréseket végzünk a Jó Állam Jelentés mutatórendszerének terén, hogy mit szükséges, vagy mit fontosabb még mérni a korábbiaknál. Alapelv a mutató rendszernek a közigazgatási stratégia szerinti prioritások mentén való erősítése.
 

A feladatcsoportok részletes bemutatása

Illeszkedés vizsgálatok a pályázatkor kiválasztott mutatókhoz és a végleges mutatók kiválasztásának támogatása a projekt outputjainak átvilágításával, majd a kiválasztott mutatókhoz módszertan kidolgozása projektenként.

Tevékenység: A KÖFOP keretében megvalósuló, várhatóan mintegy 60 db kiemelt projektek esetében a Kedvezményezett által vállalt „Jó Állam Mutatók” kiválasztásának támogatása és mérhetőségének módszertani biztosítása:

 • Illeszkedés vizsgálatok. (Dokumentumellenőrzés keretében projektenként meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményzett által, a választott mutatók illeszkednek–e a projekt tartalmához.)
 • A végleges mutatók kiválasztásának támogatása a projekt tervezett outputjainak átvilágításával.
 • A végleges Jó Állam Projekt Mutatók (JÁPM) mérésének módszertanának definiálása. (Projektenként meg kell határozni a vállalt „Jó Állam Mutatók” adott projektben történő mérésének módszertanát.)
 

Jó Állam Mutatók projekt monitoringja és záró elemzés készítése.

Tevékenység: A KÖFOP projektek Jó Állam Mutatók terén értékelhető előrehaladásának, teljesítésének monitoringja és elemzése.

 • A projekteknek a mutatók terén értékelhető előrehaladásának, teljesítésének monitoringjához szükséges riportolási rendszer megszervezése.
 • A riportolási rendszer informatikai hátterének biztosítása és a riportolás működtetése.
 • Éves elemzések elkészítése: Az NKE projektjének keretében évente összefoglaló gyorsjelentést állít össze minden év március 31-ig a mutatók alakulásáról.
 • Záró elemzés elkészítése. Elemző tanulmány elkészítése KÖFOP zárásakor a kiemelt programokban elért eredmények és számszerű tényértékek meghatározását követően.
 

A kiemelt projektekhez kapcsolódó „Jó Állam” mutatórendszer működésének vizsgálata.

Tevékenység: A mutatórendszer működésének, hatékonyságának monitoring feladatai, vizsgálata, hatásterületek mérhetőségének nyomon követése.

 • A mutatók működését vizsgáló és tágabb értelemben a Jó Állam mérési rendszer értékelését végző szakmai háttér és kapacitás (műhelyek) biztosítása.
 • A mutató rendszer működésének vizsgálata és fejlesztése: eredményesség, hatásosság és hatékonyság szempontjából, a hatékony és kevésbé hatékony területek, mutatók feltárása.
 

Felmérések és elemzések készítése.

Tevékenység:

A választott mutatók és a JÁJ szerint szükséges, projektek szintje feletti (országos) adatsorok beszerzése és mérések megszervezése. (A projektek által közvetlenül elért, projektszintű eredményeket a projektek mérik és riportolnak az NKE felé.)

Felméréseket kell végezni annak érdekében, hogy meg kell oldani a jelenlegi mutatórendszer fejlesztési feladatait az új feltételekre való alkalmassága érdekében.

 • Az államreform folyamat előrehaladása szerint megváltozó új (vezetői, Államreform Bizottságtól érkező és további felhasználói) igények szerint.
 • A társadalmi, gazdasági, közigazgatási környezetre (adottságokra és alakulásukra) reagáló képesség fejlesztése a mutatórendszer alkalmazhatóságának megőrzése érdekében.
 • Problémaorientált felmérések készítése a mérések tematikus fejlesztési szükségessége szerint.
 • A felmérések eredményeképpen a (lehetőség szerint) közép és hosszabb távon is alkalmazható új mérési területekre a mutató rendszer 2020 utáni időszakra is alkalmazhatóságának érdekében javaslatokat kell előkészíteni.

Bővebb információ