A közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése

„A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel.”

(Simonyi Károly)

 

Fejlesztési cél

Cél, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati tudásmenedzsment folyamatai (kutatás, képzés) során létrehozott, gyűjtött és rendszerezett tudásanyag a gyakorlatban használható támogatást adjon a mindennapi közigazgatás munka és a közszolgálat-fejlesztés teljes területén. Ennek érdekében egy Közszolgálati Tudástár jön létre, amely intelligens és dinamikus adatbázis speciális tartalom-feldolgozási és elemzési szolgáltatásokkal, intelligens könyvtári labormunka lehetőségével, és korszerű, felhasználóbarát, integrált tartalomkeresési és ajánlási szolgáltatásokra épülő komplex, digitális tudásmenedzsment funkciókkal.

A közszolgálati állomány kompetenciáinak fejlesztése szempontjából kiemelt feltétel, hogy a közszolgálatban dolgozók gyorsan és egyszerűen hozzáférhessenek olyan rendszerezett és tény-alapú tudásanyaghoz, amely a közszolgálati feladatellátás támogatásához szükséges, releváns információkat hordoz és ezáltal alkalmas a tisztviselői munka hatékonyságának javítására.

A tisztviselői munkavégzés növekvő kihívásai többek között a gyorsan változó szabályozási és információs környezet, a fejlesztésekhez igazodó új követelmények, az összetett döntési helyzetekben a leghatékonyabb opció azonosítása és az innovatív megoldások keresése. A közigazgatási feladatellátás minden szintjén egyre komplexebb információk feldolgozására van szükség, a tudás forrásainak sokfélesége, nemzetközisége, informatikai elérhetősége és megbízhatósága pedig növeli a döntési kockázatokat.

A közszolgálati szaktudás koncentrált gyűjtésének, rendszerezésének és hozzáférhetővé tételének mindezidáig nem alakult ki olyan egységes technológiai kerete Magyarországon, amely lehetővé tenné a mai kor elvárásainak megfelelő digitális közszolgálati tartalomszolgáltatás igénybe vételét a közszolgálatban dolgozók, tanulók és kutatók számára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával a kormány megteremtette a hazai közszolgálat-fejlesztés kutatás-fejlesztési és képzési centrumát, amely lehetővé teszi, hogy intézményi szempontból gazdája legyen a közszolgálati tudásvagyon tekintetében a tudástermelést, gyűjtést, rendszerezést, közzétételt és átadást (képzés-fejlesztést) magába foglaló teljes tudásmenedzsment folyamatnak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a KÖFOP programok során megvalósítani tervezett fejlesztések átfogják a közszolgálat minden tudásterületét és infrastrukturális, technológiai, módszertani és humán kapacitás-fejlesztéssel biztosítják, hogy a magyar közszolgálatban hálózati alapon működő, rendszerszintű, központilag irányított és szervezett tudásmenedzsment folyamatok működjenek. A fejlesztések segítségével a közszolgálatban dolgozók számára biztosítottá válik:

  • a hatékony feladatellátáshoz szükséges tudásanyag gyors és egyszerű elérése,
  • egy modern információs rendszeren keresztül igénybe vehető nyitott hozzáférés a tudástartalmakhoz,
  • a tisztviselők egyenlő esélyű hozzáférése a közszolgálat rendszerezett, kutatások és tény-alapú elemzések által minőségbiztosított és folyamatosan aktualizált, frissen tartott tudásanyagaihoz,
  • valamint a hazai mellett a nemzetközi tapasztalatok, gyakorlatok alapján feldolgozott, rendszerezett tudástartalmakhoz való hozzáférés is.

A közszolgálati tudásmenedzsment folyamatok során létrehozott, gyűjtött és rendszerezett tudásanyaggal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy gyakorlatban használható támogatást adjon a mindennapi közigazgatás munka és a közszolgálat-fejlesztés teljes területén. A tudásanyag hasznosulása a tisztviselők általi tényleges felhasználás volumenén múlik, amelyet a tudásanyag minősége és a hozzáférhetőség egyszerűsége (technikai, kezelhetőségi, támogatási) paraméterei befolyásolnak.

A komplex tudásmenedzsment folyamat kiépítése során a tudásgyűjtés és rendszerezés során előálló tudástartalmak közvetítésnek a projekt keretében olyan új, innovatív eszközei kerülnek kialakításra, mint

  • a web-alapú és mobil applikáción keresztül is elérhető közszolgálati tudástár,
  • az on-line okos-könyvtári szolgáltatásokat biztosító intelligens könyvtári rendszer.

A tudástárral szemben elvárt követelmény, hogy a közszolgálat különféle célcsoportjainak igényeit is képes legyen testre szabottan kiszolgálni. A tudástár által közvetített tartalmaknak elsődlegesen a közszolgálatban dolgozók feladatellátásában kell hasznosulnia, másodlagos célcsoportként a közszolgálati kutatásokban és képzésekben résztvevő szakértői és hallgatói közösség igényeit kell szolgálnia, míg, harmadlagosan a szellemi vagyon, különösen az ÁROP és KÖFOP fejlesztések szabad hozzáférhetőségét, a közszolgálati tudás és a közszolgálati kultúra széleskörű társadalmi disszeminációját kell támogatnia, amely a Jó Állam Mutatórendszerben mért ügyfél-percepció erősítését célozza.