A közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetencia igényeinek támogatása

 

„A külügyek kormányzatában […] annál súlyosabb a felelősség, mert elkövetett hibáik könnyen helyre nem hozhatók. Gyakran a nemzet neve ’s becsülete áll a világ ítélő széke előtt…”

(Batthyány Kázmér)

 

Fejlesztési cél

Az állammal, a kormányzással és a közszolgálat ágazataival kapcsolatos tudás gyökeres változáson megy keresztül. A globalizáció, a biztonságpolitikai kihívások, a nemzetek feletti és nemzeti kormányzás hatékonyságának növelése a nemzetközi vonatkozású fejlesztési és képzési programok újragondolását teszik szükségessé. Magyarország csak akkor veheti fel a versenyt a nemzetközi mezőnyben, ha a közigazgatási szervek diplomáciai és egyéb nemzetközi feladatainak ellátásához biztosított a megfelelő támogatás és utánpótlás. A projekt célja, hogy megteremtse a közszolgálati tisztviselők nemzetközi kompetencia-fejlesztésének bázisát, elősegítse a külföldi tapasztalatok transzferét és a jó gyakorlatok beépítését a közszolgálati eszköztárba.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felhalmozott interdiszciplináris tudásra építve és azt kiszélesítve nemzetközi léptékű közszolgálat-fejlesztési tudásbázis és oktató központ jön létre. A tudásbázis célja, hogy a komplex külföldi tudásanyagot elérhetővé és megismerhetővé tegye, és a kormányzati kihívásokra komplex programokkal készítse fel a közszolgálatban dolgozókat és a közszolgálati pályára készülőket. A képzési programok képessé teszik a közigazgatási szakembereket a sikeres kapcsolat- és koalícióépítésre, az együttműködési terek elemzésére és alakítására, a nemzeti és közösségi érdekek hatékony összehangolására. A képzési programok a közszolgálat nemzetközi kapcsolatendszerében dolgozók karriertámogatása mellett oktatói és kutatói-szakértői életpályák kialakítására is lehetőséget kínálnak. A program célja a fejlesztéspolitikai szakember utánpótlás erősítése a közigazgatásban. A célcsoportot azok a hallgatók alkotják, akik közigazgatási karrierjük részeként az EU strukturális és beruházási alapok végrehajtási rendszerében dolgoznak, vagy terveznek bekapcsolódni.