A helyi önkormányzati közszolgálati stratégia-fejlesztési képességek erősítése

A „Jó Állam” kritériumai megvalósításának lényeges feltétele a helyi önkormányzatok sikeres működése, amely meghatározó módon befolyásolja az ország, térségei és települései versenyképességét, egyben feltételezi az adminisztrációs terhek csökkentését, a hivatalok és intézmények működési hatékonyságának fokozását. Az önkormányzati igazgatás ilyen irányú megváltozása az embereket középpontba állító jó kormányzás szerves részeként jelenik meg a polgárok számára. A szükségszerűen módosuló közigazgatási kultúra a köztisztviselőktől új településmenedzsment központú készségeket, képességeket vár el, amelyben az ügyfél-orientáció problémaérzékenységgel és akciókészséggel egészül ki, jelentősen növelve a jó állampolgári közérzetet.

Ezen fejlesztési igényekre fókuszálva az alprojekt keretében képzés- és tananyagfejlesztéssel bővülő hatékony önkormányzati működést, humánerőforrás-gazdálkodást, szervezetfejlesztést és vezetést segítő ismeretek átadására kerül sor, valamint a tervezett tudományos kutatások hozzájárulnak a jó helyi kormányzás, a „Fenntartható önkormányzat”, a közszolgáltatási innovációs szervezeti és egyéni kompetenciák, kapacitások, a szolgáltatásorientált közszolgálat, valamint a helyi közszolgálat stratégiai működésének hatékonyságának növeléséhez. Az Önkormányzati Tudásközpont online felület és együttműködés támogatási rendszer működtetése révén megjelenik a rendszerezett tudásgyűjtés és disszemináció, amely hozzájárul a helyi önkormányzatok innovációs képességének javításához.

A projekt eredményeképpen a legújabb, releváns technológiák, a nemzetközi, hazai kutatási eredmények, a helyi kormányzás és a közszolgálat-fejlesztés gyakorlatai, szakirodalma, innovációs tudásanyaga és az önkormányzati „jó gyakorlatok” hozzáférhetők és rendszerezett módon jelennek meg az ágazatirányítás és az önkormányzatok számára.

A projektben meghatározott célok elérése érdekében tananyagfejlesztésre és képzésre kerül sor az önkormányzati fókuszú kutatások alapulvételével. Tankönyvek, tananyagok, oktatói/tréneri módszertani útmutatók készülnek, és sor kerül az oktatók/trénerek magas színvonalú felkészítésére, képzések, tréningek megvalósítására.

A tudásközösség és a tudásközpont működésének keretét a szakmai szolgáltató hálózat adja, amelynek lényege egy ún. hálózatban működő szakmai szolgáltatási rendszer, szakemberek (szaktanácsadók), szolgáltató szervezetek és a kiszolgáló intézmények, technikai háttér együttes meghatározott szolgáltatásokba.