A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése

Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez a közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő és hatékony működésében a közforrások hatékony felhasználását is biztosítani kell, így különösen az európai uniós források megfelelő hasznosítását. A közberuházások, fejlesztések mindannyiunk életére kihatással vannak. Egyrészről lényeges, hogy a gazdaság szempontjából minél több és hatékonyabb beruházás valósuljon meg gazdasági fejlődést és munkahelyteremtést eredményezve, másrészről a közcélú beruházások a közszolgáltatások iránti igényeink (oktatás, egészségügy, közigazgatás, közlekedési infrastruktúra stb. területén) magasabb szintű kielégítése miatt fontosak számunkra. A tudományos és technikai fejlődés ugyancsak segíti a gazdasági fejlődést és a mindennapi komfortunkat. Ezen beruházásokat, fejlesztéseket gazdasági vagy állami szereplőktől várjuk, akiknek ezen tevékenységét illetve ezeknek a finanszírozását jelentősen segíti az elmaradottabb gazdasági helyzetben lévő térségekben az Európai Unió kohéziós politikája. Természetesen az uniós forrásokat nem elvárások nélkül kapják a tagállamok. Bonyolult feltételrendszer biztosítja, hogy az európai adófizetők pénzét a célok megvalósítása érdekében hatékonyan és eredményesen használják fel a támogatásra jogosultak, figyelemmel az uniós alapelvekre. Jelen helyzetben tehát szükséges, de nem egyszerű feladat egy uniós forrásból is finanszírozott fejlesztési program, projekt megvalósítása, amelyhez célszerű és hasznos a kohéziós politika működésének ismerete. A kohéziós rendszer logikájának és a fő szabályainak a megismeréséhez kíván segítséget nyújtani a kifejlesztendő továbbképzés és specializáció, amely mind az intézményrendszerben dolgozó köztisztviselők, mind egyetemi hallgatók számára biztosíthatja a szükséges ismereteket és készségeket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálati szervek tevékenységének támogatását, a jelenlegi és jövőbeni dolgozók felkészültségének és képzettségének megalapozását, fejlesztését végzi. A magyar kormányzaton belül a kohéziós politika kiemelt jelentőséggel bír, mindazonáltal a speciális területen dolgozók számára dedikált képzési/továbbképzési program és tananyag nem áll rendelkezésre, így indokolt eme hiányosság NKE közreműködésével való megszüntetése. Ennek a folyamatnak a lényege, hogy a magyar közszolgálat (kormányzás és közigazgatás) tényleges állapotához, tudás-, és kompetencia szintjéhez és az ezt érő (rendszerszintű és intézményi szintű) kihívásokhoz igazodó tudás elsajátítása, valamint a rendszer- és intézményi szintű kihívásokhoz kapcsolódó igazítása valósuljon meg. Ennek eléréséhez az ismeretanyagok és módszertani eszközök tudományos módszerekkel és a közszolgálati szervezetrendszer részvételével történő előállítására, kezelésére és hozzáférhetővé tételére van szükség.

Az alprojekt tehát az EU kohéziós politikai forrásaival kapcsolatos, a központi közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó stratégiai, tervezési, fejlesztési, pályázati, ellenőrzési és egyéb folyamatokat teljes körűen áttekintő, valamennyi részfeladatra kiterjedő, folyamatosan aktualizált ismeret-, és kompetenciafejlesztés a központi-, és a területi közigazgatás érintett közszolgálati szakemberei részére. A projekt része fejlesztéspolitikai tudásbázis kialakítása és strukturált fejlesztése is, amely a közszolgálati teljesítménynövelés és a minőség javítás alapvető eszköze.

A fejlesztés legfontosabb várható hatása, hogy a források felhasználásának eredményessége, egyúttal a pályázók elégedettsége is növekszik.

Az alprojekt keretében a következő képzési programok valósulnak meg az NKE-n:

Fejlesztéspolitikai továbbképzési program az EU strukturális és beruházási alapok (2014-2020) felhasználásával kapcsolatos feladatot ellátó tisztviselőknek

A képzési kimenet általános célja: az EU strukturális és beruházási alapok (2014-2020) felhasználási rendszerével kapcsolatos általános ismeretek, valamint eredményorientált programvégrehajtás és menedzsment és ellenőrzés területére kiterjedő ismeret – és kompetenciafejlesztés.

„Fejlesztéspolitikai szakértő” szakirányú továbbképzési program

A program célcsoportját azok az EU strukturális és beruházási alapok végrehajtási rendszerében tapasztalattal rendelkező szakemberek alkotják, akik gyakorlati ismereteikre építve az EU tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerésével, komplex rendszerismeret és az elméleti alapok megerősítésével, a szakterület vezetéséhez szükséges képességek fejlesztésével egy magasan kvalifikált „Fejlesztéspolitikai szakértő” képesítést kívánnak szerezni.

„Fejlesztéspolitikai specializáció” indítása a közigazgatás-szervező mesterképzésben és a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzésben

A program célja a fejlesztéspolitikai szakember utánpótlás erősítése a közigazgatásban. A célcsoportot azok a hallgatók alkotják, akik közigazgatási karrierjük részeként az EU strukturális és beruházási alapok végrehajtási rendszerében dolgoznak vagy terveznek bekapcsolódni.