A projekt elvárt eredményei

A projekt egyéni fejlesztést szolgáló programokat, korszerű tanulási eszközöket és fejlesztő környezetet biztosít, melyek végső soron a tisztviselők képességeinek fejlesztésével, a korszerű ismeretek hatékony tanulási környezetben való átadásával hozzájárulnak a versenyképesség javulásához.

A szakszerű ismeretekkel rendelkező, megfelelő képességekkel és szolgáltató szemlélettel rendelkező tisztviselő tudja képviselni és működtetni „a jó államot”, mely a polgárai számára biztosítja a hatékony, gyors, szakértő feladatellátást.

A fejlesztés közvetett végső célja a polgárok tehermentesítése, az eljárások, adminisztráció gyorsítása, átláthatóvá tétele, az ügyfélbarát működés biztosítása. A projekt a közszolgálati szervezeti kultúra komplex átalakítását eredményezi, jó szervezési gyakorlatok, korszerű ismeretek elterjesztését célozza meg.

 

Eredmény és hatásfaktor

A stratégiai cél eléréséhez az alábbi kiemelt indikátorok kapcsolódnak:

  • 1 db a tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és a képzéstervezést összehangoló rendszer,
  • 120 db a tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési program kifejlesztése,
  • 10 db a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő képesítő program kifejlesztése,
  • 1 db országos szakértői-oktatói hálózati rendszer kialakítása, amely megyei szintű szervezői kapacitás beépítésével működik,
  • 20.000 tisztviselő részvétele az Egyéni Tisztviselői Kompetencia-mérés (ETK) rendszerében,
  •  65.000 fő a projektben kifejlesztett képzési programot sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakember

További elvárt eredmény a tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és a képzésszervezést összehangoló, teljes körű, web alapú kifejlesztett informatikai rendszer. A projekt hatásaként mérhetően javul és folyamatosan fejleszthetővé válik a közszolgálatban dolgozók kompetenciaszintje, rendszerszinten elterjed a személyre szabott fejlesztés módszere, a projekt célcsoportját képező tisztviselők tudásának, képességeinek fejlesztése végső soron hozzájárul a közigazgatás és közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez, a bürokrácia csökkentés minőségi végrehajtásához, Magyarország versenyképességének növeléséhez. A projekt megvalósítása rendszerszinten hozzájárul „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél eléréséhez.