Kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot támogató szolgáltatások

A kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot támogató szolgáltatások kialakításának célja, hogy a tisztviselők életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési programok létrehozásával, a tisztviselők egyéni fejlesztési igényeinek beazonosítását támogató mérési rendszer kialakításával, egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli képzési rendszer fejlesztésén és digitális tanulási szolgáltatások nyújtásán keresztül biztosítsa a tisztviselők szolgálati képességeinek és szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztését.

  • A speciális feladatok ellátására képesítő szakirányú továbbképzési programok kerülnek fejlesztésre. A programok közül kiemelkedik a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés, mely a közigazgatásban a felsővezetői feladatellátáshoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztését célozza.
  • Az egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli képzési programok fejlesztése és megvalósítása keretében lehetőség nyílik a tisztviselők számára a közigazgatási szakvizsga programot kiváltó továbbképzési programok fejlesztésére, jogi szabályozási környezet kialakítására.
  • A digitális tanulási szolgáltatások fejlesztésének keretében kialakításra kerül a tisztviselők számára a nyílt oktatási tartalmakhoz differenciált eszközrendszerrel való hozzáférés. E szolgáltatások biztosítják a tisztviselők egyéni igényei szerinti tudástartalmak és hozzáférési módok (online keresés, mobil alkalmazás, közösségi együttműködés) szerinti hozzáférést a továbbképzések során fejlesztett oktatási tartalmakhoz.