A projekt célja

A projekt célrendszere

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által megtervezett projekt eredményeként a közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő - oktatás-technológia és képzésmenedzsment fejlesztésen alapuló - kompetencia alapú tanulási környezet jön létre. A projekt hatásaként mérhetően javulnak és folyamatosan fejleszthetővé válnak a közszolgálatban dolgozók kompetenciái, rendszerszinten elterjed a személyre szabott fejlesztés és tanulástámogatás módszere. A projekt célcsoportját képező tisztviselők tudásának, képességeinek kompetencia alapú gyakorlatra támaszkodó fejlesztése és tanulástámogatása hozzájárul a közigazgatás és közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez, a bürokrácia csökkentés minőségi végrehajtásához, Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A  stratégiai cél elérését  három részcél szolgálja:

  • A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia- fejlesztése,
  • A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, oktatás-technológia és képzésmenedzsment fejlesztése,
  • Kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot támogató szolgáltatások