A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-fejlesztésének

A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-fejlesztésének végrehajtása révén olyan, a tisztviselők egyéni fejlesztési igényeit felmérő képzéstervezési rendszer kerül kifejlesztésre/bevezetésre, melyet egyéni fejlesztési célok mentén kialakított és kibővített képzési program és tanulástámogató szolgáltatási kínálat támogat. A képzési program kínálata új programokkal és szolgáltatásokkal bővül, és megtörténik az egyes programok újrastrukturálása is. Az egyéni továbbképzési tervezés és a képzési struktúra átalakítása az alábbi feladatok megvalósítását jelenti:

  • Képzési programok fejlesztése: Az egyedi kompetencia igényeket kiszolgáló, a tisztviselők ismereteinek és hatékony munkavégzésének fejlesztését támogató gyakorlat orientált továbbképzések megvalósításához a jelenlegi képzési kínálat korszerűsítése, a meglévők továbbfejlesztése szükséges.
  • A képzések megvalósítása: a képzésszervezési tevékenységek ellátásával és a fizikai-technológiai infrastruktúra biztosításával kapcsolatos feladatok kerülnek ellátásra.
  • A tanulás-tanítási képességek és a tanulási valamint tanulástámogatási kultúra fejlesztése: a továbbképzések megújuló technológiai és módszertani eszköztára szükségessé teszi a tisztviselők és az oktatók tanulási-tanítási gyakorlatainak kompetencia alapú fejlesztését.