Projektirányító Bizottság

A Projekt Irányító Bizottság (PIB) a projekt szakmai vezetője által működtetett testület, amely a projekttevékenységek folyamatos projekt megfeIelőségi vizsgálatát végzi a TSZ alapján, illetve szükség szerint intézkedéseket hoz a projekt-megfeIelőség biztosítása érdekében.

Az Egyetem által és önállóan és konzorciumi formában megvalósuló projektekre külön PIB-ek kerülnek létrehozásra.

A PIB elnökét munkája ellátásában az általa kijelölt titkár támogatja.

A PIB tagjai:

  • az adott projekt szakmai vezetője,
  • az adott projekt szakmai vezetőjének helyettese
  • az alprojekt szakmai vezetői,
  • az adott projekt projektmenedzsere, alprojektmenedzserei,
  • az adott projekt projekt pénzügyi vezetője, alprojekt pénzügyi vezetői,
  • projekt jogi vezetője,
  • projekt személyügyi vezetője,
  • karok delegált képviselői
  • a PIB elnöke által meghívott egyéb résztvevők.

A PIB tagjai: saját felelősségi területükön tájékoztatási, jelentéstételi és intézkedési kötelezettséggel vesznek részt a PIB munkájában.