Fókuszban: a Brexit

„Nagy-Britannia a választások után” címmel tartott workshopot a Történeti kihívások és jelenkori válaszok a XIX-XXI. századi brit államfejlődésben elnevezésű kutatócsoport.

„A 2017 júliusában elkezdődött tárgyalásoknak három alapkérdést kellett rendezniük”- mondta Dr. Egedy Gergely a Brexit-tárgyalások fejleményeiről szóló előadásában. Az NKE egyetemi tanára kiemelte, ezek az uniós állampolgárok jogaira, a vállalási összegekre és az észak-ír határra vonatkozó kérdések voltak. Utóbbit máig megoldatlannak nevezte. Rávilágított, hogy Nagy-Britannia EU-ból való kilépése a határok ellenőrizhetősége szempontjából is problematikus. „A 2017 decemberi tárgyalások elképzelése az volt, hogy Nagy-Britannia átmenetileg alkalmazkodik az EU vámszabályozásához”- mutatott rá. A kérdés az volt, hogy ez csak Észak-Írországra vagy egész Nagy-Britanniára terjedjen-e ki. 2018 februárjában ezt a rendelkezést csak az ír határra akarták érvénybe léptetni. Az előadó Theresa Mayt idézve elmondta, ezt egy brit miniszterelnök sem fogadná el. „Ebben a kérdésben előrelépés tehát nem következett be”- hangsúlyozta Egedy Gergely.

„Az angol kérdéssel folyamatosan foglalkozik a brit belpolitika”- hangsúlyozta Dr. Kaiser Tamás A regionalizációtól a lokalizációig: a "gördülő devolúció" perspektívái az Egyesült Királyságban címmel tartott előadásában. Az angol devolúciót a teljes körű brit devolúción belül a városi régiók funkcionális térségekként és a területi kormányzás sajátos brit változataiként értelmezve mutatta be. Az alkotmányos problémának is nevezett kérdés kapcsán elmondta, hogy az 1990-es évek második felében elindult és 1998 folyamán bevezetett brit devolúcióból az ország legnagyobb része, a lakosság 85% -át magában foglaló Anglia maradt ki. „Így asszimetrikus devolúció alakult ki”- jelentette ki. Meglátása szerint az angol kérdés megkérdőjelezi a jelenlegi centralizált berendezkedést. „Az angol devolúció értelmében meg kell erősíteni az angol önkormányzatokat, valamint tényleges pénzügyi és funkcionális tartalommal kell felruházni a területi középszintet”- világított rá. Területi középszintnek a városrégiót, mint funkcionális térséget jelölte meg az előadó.

Dr. Szabó Máté Csaba a devolúció fényében ismertette a Walesi Nemzeti Párt politikájának sajátosságait. Az 1925-ben megalakult Plaid Cymru véleménye szerint a baloldali hagyomány és a nacionalista vonal ötvözete. „Kezdetben egy walesi nyelvet és kultúrát propagáló nyomáscsoport volt”- ismertette. Az első jelentősebb változás a második világháborút követően következett be. „Ekkor a társadalmi és gazdaságpolitikai kérdések egyre hangsúlyosabbá váltak”- tette hozzá. Ezzel egyidőben a radikális Welsh Republican Movement ki is vált belőle. A párt tevékenységét tekintve rámutatott a kormányzat hibás döntéseire, a nemzetiségi intézmények elégtelen mivoltjára. „Az 1960-as években a Plaid Cymru-t baloldali, de nemzeti célokat követő pártként tartották számon.”- fogalmazott. Egy évtizeddel később a parlamenti jelenlétben kisebb eredményeket értek el, de a devolúció folyamatát nem tudták befolyásolni. „Az 1980-as években stabilizálódott a szavazói köre”- mondta a pártról. Kifejtette, hogy mandátumaikat jellemzően Wales északi és nyugati, rurális körzeteiben szerezték. Meglátása szerint ez azzal magyarázható, hogy ott volt a legnagyobb a walesi nyelvet beszélők aránya. Végezetül a párt sikereire tért ki. Mint mondta, a Plaid Cymru valódi döntéshozói pozícióba került, amikor 2007-ben koalíciót ajánlott számukra a Munkáspárt.

A workshopon kitértek a brit alkotmány politikai vetületeinek, a szabadságkorlátozó elvek rendszerének, a brit pártpolitika kihívásainak, valamint a scrutoni konzervativizmus jellemzőinek bemutatására is. Külföldi kutatóként Dr. Przemyslaw Biskup mutatta be kutatását, az egyetem képviseletében pedig Dr. Szentpéteri Nagy Richard, Dr. Szerletics Antal, Dr. Hoppál Bulcsú, valamint Kaszap Márton adott elő a Ménesi úti Campuson megrendezett eseményen.

A konferencia a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projektből valósult meg.

E témáról bővebben a Bonum Publicum októberi számában olvashatnak.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: workshop brexit